Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Fate Points

Conan Roleplaying game συνέχεια, αυτή τη φορά με μια καρτούλα που συνοψίζει την χρήση των fate points. καλό Gaming!!!How to use Fate Points
1 # left for dead – μόλις τα hit point πέσουν κάτω από το -9, μπορείς να ξοδέψεις άμεσα 1 fate point για να αποφύγεις τον θάνατο & αντίστοιχα οι εχθροί να σε εγκαταλείψουν, νομίζοντάς σε για νεκρό
2 # mighty blow – ξοδεύοντας 1 fate point κάνεις το maximum damage σε 1 επίθεση. Ένα standard ή primitive όπλο πάντα καταστρέφεται στο mighty blow.Ένα akbitanan όπλο κατά 50% θα σπάσει στα 2
3 # parry or dodge – ξοδεύοντας 1 fate point μπορείς να κάνεις parry ή dodge για 1 γύρο, ακόμα & σε περιπτώσεις που δεν  επιτρέπεται. Έχεις ένα +5 bonus για αυτό το γύρο στο parry ή στο dodge
4 # reroll – ξοδεύοντας 1 fate point μπορείς να ξαναρίξεις ένα αποτυχημένο attack roll, skill check ή saving throw. Το αποτέλεσμα της δεύτερης ζαριάς είναι δεσμευτικό.
5 # resist terror - ξοδεύοντας 1 fate point αγνοείς τις συνέπειες του terror of the unknown
6 # repentance –όσα fate points ξοδέψεις, τόσα corruption points αφαιρείς από το χαρακτήρα σου
7 # destiny –  ξοδεύοντας 1 ή περισσότερα fate points μπορείς να αλλάξεις ελάχιστα το ρου της ιστορίας, πέρα από τις πράξεις του χαρακτήρα σου. Εναλλακτικά, μπορείς να αλλάξεις ελαφρά το χαρακτήρα σου, αποκαλύπτοντας μια κρυφή πτυχή από το παρελθόν του

Δεν υπάρχουν σχόλια: