Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

The Combat Actions – Οι πράξεις μάχης

Αυτό το φυλλάδιο το δίνω σε κάθε παίκτη μου. Εξηγεί απλά τα βασικά της μάχης, τις πιο κοινές πράξεις που μπορεί να κάνει κάθε χαρακτήρας καθώς και το πώς γίνονται αυτές. Είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε παιχνίδι που παίζεται στο d20 σύστημα. Το συγκεκριμένο, περιέχει τις επιπλέον επιλογές που έχουν οι παίκτες στο Conan της Mongoose Publishing. Ξεχωρίζουν επειδή τις έχω με μαύρα γράμματα. Απλά αφαιρώντας τις, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτούσιο σε οποιοδήποτε d20 παιχνίδι, από Dungeons & Dragons (τριτη έκδοση!) ώς και Call of Cthulhu d20.

Οι παρακάτω πράξεις μάχης είναι διαθέσιμες σε όλους τους παίκτες, ανεξάρτητα των χαρακτηριστικών, των skills και των feat που μπορεί να έχουν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές, καθώς ένας παίκτης έχει δικαίωμα να επιχειρήσει οποιαδήποτε πράξη που συνάδει με τη λογική. Οι παρακάτω είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τακτικές. (σημείωση – οι πράξεις μάχης που αναγράφονται με τονισμένα γράμματα είναι καινούριες στο D20 σύστημα μάχης και αποκλειστικές στο Conan – the RPG)

1) single attack – απλή επίθεση (standard action)
Μπορεί να είναι melee attack (εκ του συστάδειν), ranged attack (με εκηβόλα όπλα), unarmed attack (με γυμνά χέρια). Οι επιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν lethal ή nonlethal damage

Η επίθεση πραγματοποιείται ως εξής
Melee & unarmed attack = 1d20 + base attack bonus + strength modifier
Ranged attack = 1d20 + base attack bonus + dexterity modifier

Στο Conan – the roleplaying game οι πανοπλίες δεν κάνουν τον πιο δύσκολο να χτυπήσεις τον αντίπαλο, αλλά απορροφούν ζημιά από τις επιθέσεις που δέχεται. Αυτό αντανακλάται στην τιμή DR (damage reduction) της πανοπλίας, που αφαιρείται κάθε φορά από τη ζημιά που κάνει η κάθε επίθεση. Επιπλέον κάποια όπλα έχουν τη δυνατότητα να διασπούν την προστασία που προσφέρουν οι πανοπλίες. Αυτό αντανακλάται στην τιμή AP (armor piercing) του όπλου. Σε αυτήν προστίθεται το strength modifier του παίκτη που κρατά το όπλο.

Αν ένας παίκτης δεχτεί χτύπημα με όπλο του το ολικό του AP τουλάχιστον ισούται το DR της πανοπλίας που φορά, το ποσοστό της ζημιάς που θα απορροφούσε η πανοπλία μειώνεται στο μισό.

Εναλλακτικός τρόπος επίθεσης - finesse fighting (εξεζητημένη μάχη)
Όλα τα light melee weapons (ελαφρά όπλα) και αρκετά one handed ή two handed melee piercing weapons (νήσσοντα όπλα του ενός ή των 2 χεριών) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πιο εξεζητημένο στυλ μάχης που έχει σκοπό να παρακάμψει τις άμυνες του αντιπάλου παρά να τις υπερκεράσει, όπως αντίστοιχα γίνεται με την κλασσική επίθεση. Ένας χαρακτήρας μπορεί ελεύθερα να αλλάξει στυλ οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ κλασσικής και εξεζητημένης μάχης.

Η εξεζητημένη μάχη γίνεται ως εξής
finesse fighting - 1d20 + base attack bonus + dexterity modifier

σε αυτό το στυλ μάχης, το strength modifier ΔΕΝ προστίθεται στο armor piercing του όπλου. Ωστόσο αν η attack roll (ζαριά μάχης) υπερβεί το Defense του αντιπάλου τουλάχιστον όσο η τιμή DR της πανοπλίας, τότε ο αντίπαλος στερείται πλήρως τα προνόμια που του παρέχει η πανοπλία του.

2) move – κίνηση (move action)
Σε γενικές γραμμές, ένας χαρακτήρας σε ένα γύρο μπορεί να κινηθεί και να κάνει και μια standard action ή μια move action. Το πόσο κινείται αναγράφεται στο φύλλο του και η απόσταση αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το είδος την πανοπλίας του και με το φορτίο που μεταφέρει

3) charge – έφοδος (full round action)
Προϋπόθεση για να γίνει η έφοδος είναι
α) ο αντίπαλος να είναι μέσα στο οπτικό πεδίο του επιτιθέμενου
β) ο επιτιθέμενος να έχει χώρο τουλάχιστον 10 feet να κινηθεί προτού επιτεθεί
γ) η όλη κίνηση να γίνεται στην ευθεία που ενώνει επιτιθέμενο με αμυνόμενο, και σε αυτήν να μην παρεμβάλλονται άλλοι χαρακτήρες ή ευμεγέθη εμπόδια
Τηρουμένων των προϋποθέσεων, ο επιτιθέμενος δικαιούται να κινηθεί μέχρι και το διπλάσιο της κίνησής του και να εκτελέσει μια single melee attack με +2 bonus στο attack roll (ζαριά μάχης) αλλά με ένα -2 penalty στο defense του (άμυνα)

4) full attack – πλήρης επίθεση (full round action)
Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας χαρακτήρας μπορεί να κάνει πάνω από 1 επίθεση ανά γύρο, πρέπει να αφιερώσει μια full round action προκειμένου να κάνει όλες τις επιθέσεις που δικαιούται. Κατά τη διάρκεια μιας οποιασδήποτε full round action η μόνη κίνηση που επιτρέπεται στον χαρακτήρα είναι ένα 5 foot step, πριν ή μετά την επίθεση

5) cast a spell – χρήση μαγείας
Οι χαρακτήρες που έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μαγείας μπορούν να την επιχειρήσουν κατά τη διάρκεια της μάχης. Ο χρόνος και το είδος πράξης που απαιτείται αναγράφεται στο αντίστοιχο ξόρκι που επιχειρείται

6) start / complete full round action (standard action)
Με αυτή την πράξη μπορεί ένας χαρακτήρας να ξεκινήσει μια full round action σε ένα γύρο, την οποία θα ολοκληρώσει στον επόμενο γύρο ξοδεύοντας άλλη μια standard action

7) fight defensively – αμυντικό στυλ μάχης (standard action ή full round action)
Επιλέγοντας να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, ένας χαρακτήρας μπορεί να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις του με ένα -4 penalty και έτσι να αποκτήσει ένα +2 bonus στο defense του, για όσο επιλέγει να μάχεται με αυτή την επιλογή

8) total defense – ολική άμυνα (standard action)
Με αυτή την επιλογή ένας χαρακτήρας ‘χάνει’ όλες τις επιθέσεις του για ένα γύρο αποκτώντας ένα +4 bonus στο defense του. Το bonus αυτό δεν μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που παρέχει η επιλογή fight defensively. Επίσης ένας χαρακτήρας που κάνει total defense δεν δικαιούται στο διάστημα αυτό να κάνει attacks of opportunity (ευκαιριακές επιθέσεις)

9) withdraw – υποχώρηση (full round action)
Από τη στιγμή που ένας χαρακτήρας έχει εμπλακεί σε μάχη εκ του συστάδειν, ο μόνος τρόπος να απεμπλακεί χωρίς να υποστεί ευκαιριακές επιθέσεις από τους αντιπάλους του είναι η επιλογή withdraw. Με αυτή την επιλογή μπορεί να κινηθεί μέχρι το διπλάσιο της κίνησής του. Στο τετράγωνο από το οποίο ξεκινάει την κίνησή του (και μόνο σε αυτό) οι αντίπαλοι δεν μπορούν να εκτελέσουν ευκαιριακές επιθέσεις

10) run – τρέξιμο (full round action)
Ένας χαρακτήρας μπορεί να τρέξει μέχρι το 4πλάσιο της κίνησής του ή το 3πλάσιο αν φορά βαριά πανοπλία. Η κίνηση πρέπει να είναι σε ευθεία γραμμή στην οποία δεν παρεμβάλλονται εμπόδια, ή άλλοι χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας που τρέχει, δεν μπορεί να κάνει dodge, ούτε parry

11) grapple - πάλη (standard action ή full round action)

Η πάλη ακολουθεί τους δικούς της κανόνες, έχει ξεχωριστό attack bonus και ξεχωριστό defense
grapple attack = d20 + base attack bonus + strength modifier
grapple defense = 10 + base attack bonus + strength modifier

η πάλη γίνεται ως εξής
α) ο επιτιθέμενος που επιθυμεί να εμπλακέι σε grapple πρέπει να υποστεί από τον αντίπαλό του μια ευκαιριακή επίθεση. Αν αυτή προκαλέσει ζημιά στον επιτιθέμενο, τότε η απόπειρα να εμπλακέι σε grapple θεωρείται αποτυχημένη
β) ο επιτιθέμενος κάνει grapple attack ενάντια στο grapple defense ή στο dodge defense του αντιπάλου (ο αντίπαλος επιλέγει ποια μορφή άμυνας θα χρησιμοποιήσει)
γ) αν όλα αυτά γίνουν, τότε οι χαρακτήρες πλέον θεωρείται ότι έχουν εμπλακεί σε πάλη. Ο επιτιθέμενος μετακινείται στο ίδιο τετράγωνο με τον αμυνόμενο και πλέον μπορεί να του ασκήσει μια σειρά από penalty στην άμυνα, καθώς και επιθετικές τακτικές που αναγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου.

12) aid another – βοήθεια σε συμπαίκτη (standard action)
Στην περίπτωση που ο παίκτης μπορεί να κάνει melee attack ενάντια σε αντίπαλο που έχει ήδη εμπλακεί σε μάχη εκ του συστάδειν με ένα συμπαίκτη του, μπορεί αντί να επιτεθεί ευθέως, να προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή του αντιπάλου, προκειμένου να βοηθήσει το συμπαίκτη του. Κάνει ένα attack roll. Αν το αποτέλεσμα υπερβεί το 10, ο άλλος παίκτης κερδίζει +2 στην επόμενη επίθεσή του, ή +2 στην άμυνά του ενάντια στην επίθεση του αντιπάλου. Πολλοί παίκτες μπορούν να συνδυάσουν πράξεις aid another στον ίδιο συμπαίκτη τους

13) bull rush – σπρώξιμο (standard action)
Μπορεί να γίνει σαν απλή standard action ή σε συνδυασμό με charge (έφοδος), αλλά αντί να προκαλέσει ζημιά, ένας παίκτης μπορεί να σπρώξει τον αντίπαλό του προς τα πίσω για κάποια απόσταση.

α) ο επιτιθέμενος προκαλέι ευκαιριακή επίθεση από τον αμυνόμενο.
β) οι 2 αντίπαλοι κάνουν opposed strength checks. Αν το σπρώξιμο συνδυάστηκε με έφοδο, ο επιτιθέμενος έχει ένα +2 bonus
γ) αν ο επιτιθέμενος κερδίσει το πιο πάνω check, «πετάει» τον αντίπαλό του προς τα πίσω για 5 feet. Εναλλακτικά μπορεί να κινηθεί μαζί με τον αμυνόμενο, οπότε, τον σπρώχνει πίσω τόσα feet όσο το αποτέλεσμα του strength check υπερβαίνει αυτό του αντιπάλου

14) disarm – αφοπλισμός (standard action)
Αν ο παίκτης βρίσκεται σε μάχη εκ του συστάδειν με ένα αντίπαλο, μπορεί να επιχειρήσει να τον αφοπλίσει

α) ο επιτιθέμενος προκαλέι ευκαιριακή επίθεση από τον αμυνόμενο. Αν αυτή προκαλέσει ζημιά στον επιτιθέμενο, τότε η απόπειρα να αφοπλίσει τον αντίπαλο θεωρείται αποτυχημένη
β) οι αντίπαλοι κάνουν opposed attack rolls με τα όπλα τους. Ο κάτοχος two handed όπλου έχει +4 bonus στη ζαριά και ο κάτοχος light όπλου έχει ένα -4 penalty
γ) αν ο επιτιθέμενος κερδίσει στη ζαριά τότε αφοπλίζει επιτυχώς τον αντίπαλό του. Αν ο αμυνόμενος κερδίσει, μπορεί άμεσα να επιχειρήσει να αφοπλίσει αυτός τον αντίπαλό του με τον ίδιο τρόπο, αλλά χωρίς να υποστεί ευκαιριακή επίθεση

15) feint – προσποίηση (standard action)
Για να γίνει μια προσποίηση, ο παίκτης που την επιχειρεί κάνει ένα bluff check εναντίον του sense motive + base attack bonus του αντιπάλου. Αν πετύχει, ο αντίπαλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει ούτε dodge, ούτε parry στην επόμενη melee attack του παίκτη

16) overrun – (standard action)
Με αυτή την πράξη ένας παίκτης μπορεί να συνεχίσει την κίνησή του πέρα – ή πάνω από – έναν αντίπαλο. Μπορεί να γίνει σαν απλή standard action ή να συνδυαστεί με έφοδο (charge).

α) ο επιτιθέμενος προκαλεί ευκαιριακή επίθεση από τον αμυνόμενο.
β) ο αμυνόμενος μπορεί να επιλέξει να τον αποφύγει, οπότε αυτός συνεχίζει κανονικά την κίνησή του πέρα από τον αμυνόμενο
γ) αν όμως ο αμυνόμενος επιλέξει να αντισταθεί στην προσπάθεια του επιτιθέμενου, αυτός κάνει ένα strength check ενάντια στο strength check ή dexterity check του αμυνόμενου (επιλογή του τελευταίου). Ο επιτιθέμενος έχει ένα bonus +2 στην προσπάθεια του αν κάνει την απόπειρά του σαν μέρος μιας εφόδου.
δ) αν ο επιτιθέμενος κερδίσει στη ζαριά, ρίχνει τον αντίπαλό του κάτω και μπορεί να συνεχίσει την κίνησή του κανονικά. Αν χάσει, ο αντίπαλος μπορεί άμεσα να προσπαθήσει να τον ρίξει αυτός κάτω, με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω

17) ready action – προετοιμασία πράξης (standard action)
Αυτή η επιλογή επιτρέπει σε ένα παίκτη να προετοιμάσει μια πράξη την οποία θα εκτελέσει αργότερα στον ίδιο γύρο, αφού έχει παρέλθει η σειρά του. Η πράξη που μπορεί να προετοιμαστεί μπορεί να είναι free, move ή standard action. Ο παίκτης πρέπει να έχει δηλώσει από πριν την ακριβή φύση της πράξης που προετοιμάζει αλλά και να θέσει μια προϋπόθεση υπό την οποία αυτή θα γίνει. Η προετοιμασμένη πράξη λαμβάνει χώρα ακριβώς πριν από την προϋπόθεση που την ενεργοποιεί

18) sunder – καταστροφή εξοπλισμού (standard action)
Πρέπει ο παίκτης που θα επιχειρήσει αυτή την πράξη να κρατάει ένα αμβλύ (bludgeoning) ή τέμνον (slashing) όπλο και να βρίσκεται σε melee combat με αντίπαλο που κρατάει ένα όπλο ή μια ασπίδα

α) ο επιτιθέμενος προκαλέι ευκαιριακή επίθεση από τον αμυνόμενο.
β) οι αντίπαλοι κάνουν opposed attack rolls με τα όπλα τους. Ο κάτοχος two handed όπλου έχει +4 bonus στη ζαριά και ο κάτοχος light όπλου έχει ένα -4 penalty
γ) αν ο επιτιθέμενος κερδίσει στη ζαριά τότε ρίχνει ζάρι για damage και το προκαλεί κανονικά στο όπλο ή την ασπίδα του αντιπάλου. Αν δεν κερδίσει, δεν προκαλεί κανενός είδους ζημιά. Στην εκτέλεση sunder δεν χρησιμοποιείται το armor piercing του όπλου, ούτε μπορεί να γίνει finesse fighting

19) trip – τρικλοποδιά (standard action)
Ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται σε melee combat και να επιτίθεται είτε με γυμνά χέρια, είτε με ειδικά όπλα που επιτρέπουν την εκτέλεση trip

α) ο επιτιθέμενος κάνει melee touch attack και προκαλεί ευκαιριακή επίθεση από τον αμυνόμενο.
β) αν αυτή επιτύχει, ο επιτιθέμενος κάνει ένα strength check ενάντια στο strength check ή dexterity check του αμυνόμενου (επιλογή του τελευταίου)
γ) αν ο επιτιθέμενος κερδίσει στη ζαριά τότε ρίχνει κάτω τον αντίπαλο. Αν χάσει, ο αμυνόμενος μπορεί άμεσα να επιχειρήσει να κάνει και αυτός trip με τον ίδιο τρόπο (χωρίς να προκαλεί ευκαιριακή επίθεση)

20) use the battlefield –χρήση του πεδίου μάχης (free action)
Μπορεί να γίνει από ένα παίκτη που βρίσκεται σε melee combat με έναν αντίπαλο. Ο παίκτης πρέπει ουσιαστικά να περιγράψει στον Dungeon Master κάποια ιδιομορφία του εδάφους που του χορηγεί ένα πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του. Ο Dungeon Master ανάλογα με ην κρίση του μπορεί να ζητήσει ένα sklill check (τυπικά balance, jump, tumble) δυσκολίας 20. Αν κερδίσει, ο επιτιθέμενος αποκτά ένα +2 bonus στις επιθέσεις του για ένα γύρο. Αν χάσει, αμέσως δέχεται μια ευκαιριακή επίθεση από τον αντίπαλο

21) attack of opportunity – ευκαιριακή επίθεση (immediate action)
Είναι μια απλή melee attack που γίνεται μόνο μια φορά ανά γύρο από έναν παίκτη, ενάντια σε κάποιον άλλο παίκτη, διακόπτοντας προσωρινά τη σειρά των πράξεών του. Δύο ειδών πράξεις προκαλούν ευκαιριακή επίθεση.
α) φεύγοντας από ένα μέρος που απειλεί ένας αντίπαλος
β) κάνοντας κάποια συγκεκριμένη πράξη που θεωρείται ότι ‘ανοίγει’ την άμυνα του παίκτη ενάντια σε κάποιον αντίπαλο.

22) lock weapons – διασταυρούμενα όπλα (immediate action)
Όταν η attack roll ενός παίκτη είναι ακριβώς ίδια με το parry defense του άλλου. Να όπλα των δυο αντιπάλων ‘κλειδώνουν’ μεταξύ τους και οι δυο αντίπαλοι κάνουν opposed grapple ckecks. Ο νικητής της ζαριάς μπορεί να επιλέξει να ‘πετάξει’ τον αντίπαλό του πίσω 5 feet. Αν η διαφορά είναι από 10 και πάνω, ο αμυνόμενος επιπρόσθετα πέφτει κάτω στο έδαφος

23) delay – καθυστέρηση πράξης
Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να μην πράξει όταν έρθει η σειρά του και να ενεργήσει κάποια στιγμή μετά. Δεν μπορεί με αυτό τον τρόπο να διακόψει τις πράξεις κάποιου άλλου, όπως με το ready action.

24) Roll – κύλισμα (immediate action)
Όταν ο παίκτης είναι πεσμένος στο έδαφος και δέχεται melee επίθεση από έναν αντίπαλο, μπορεί να κάνει ένα tumble check ενάντια στο attack roll του αντιπάλου. Αν κερδίσει στη ζαριά, δεν υπόκειται στο φυσιολογικό -4 penalty στο defense λόγω του ότι είναι πεσμένος στο έδαφος

Δεν υπάρχουν σχόλια: