Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

Kung – fu Panda

Η επιτυχία του μεγάλη και δεδομένη. Μαζί με όλο τον εμπορικό συρφετό που έπεται. Η ποιότητα από την άλλη μεριά όχι. Παιδιά πολύ μικρής ηλικίας θα το απολαύσουν. Όλοι οι υπόλοιποι από εφηβικής ηλικίας και άνω, όχι. Έχουμε δει και πολύ καλύτερα. Ή απλώς μεγαλώνουμε και δε μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε αυτά τα έργα. Να ανησυχώ?

Δεν υπάρχουν σχόλια: